Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie: Maksymalne stawki za okres od września do grudnia 2019 r. będą niższe niż stawki za poprzedni okres (przykładowo za wydanie 1 strony kopii pobierać się będzie 0,33 zł, a nie 0,34 zł; za wydanie 1 […]