Informacje dotyczące transportu i przechowywania szczepionek

Sezon szczepień w pełni. Ważne informacje, o których należy pamiętać: Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego, co oznacza, że każdy preparat jest szczególnie wrażliwy na warunki przechowywania i transportu – głównie na zmiany temperatury. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana, może poważnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu osoby, której zostanie podana. W jakiej temperaturze […]