Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego

  • prosimy o wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej
  • druk deklaracji jest dostępny na naszej stronie internetowej www.lekarzrodzinny.com.pl lub w rejestracji
  • wypełniony druk prosimy oddać w rejestracji, aby zacząć korzystać z usług naszej Poradni na zasadach nieodpłatnych.


Niezbędne formalności przy składaniu deklaracji:

  • dowód osobisty lub paszport, legitymacja rencisty lub emeryta.
  • jeżeli w trakcie sprawdzania ubezpieczenia pacjenta system EWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia niezbędne będą inne dokumenty potwierdzające aktualne ubezpieczenie
  • ze względu na utrzymanie ciągłości leczenia pomocne będzie dostarczenia kserokopii kartoteki z ostatnich 12 miesięcy z poprzedniej poradni lub wypisu z poprzedniej poradni POZ oraz posiadanej dotychczasowej dokumentacji medycznej, książeczki zdrowia, karty szczepień itp.

Pacjenci, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza rodzinnego w naszej Poradni mogą rejestrować się na wizyty do swojego lekarza poprzez naszą stronę internetową
www.lekarzrodzinny.com.pl i przez aplikację mobilną VisiMED.