Informacje dla pacjentów

CENNIK PORADNI
PORADA LEKARSKA (bez badań laboratoryjnych, EKG, USG)100 zł
Dla pacjentów spoza listy zadeklarowanych do poradni
EKG25 zł
Dla pacjentów spoza listy zadeklarowanych do poradni
WYKONANIE INIEKCJI DOMIĘŚNIOWEJ LEKU25 zł
Dla pacjentów spoza listy zadeklarowanych do poradni
SZCZEPIENIA
Dla pacjentów spoza listy zadeklarowanych do poradni
Konsultacja lekarska i szczepienie (Influvac)100 zł
Konsultacja lekarska i szczepienie (Vaxigrip)115 zł
WYPISYWANIE ZAŚWIADCZEŃ
O DOFINANSOWANIE DO ZAKŁADU PRACY10 zł
O STANIE ZDROWIA30 zł
(gdy nie jest związane z leczeniem, rehabilitacją, MOPR)